Умови використання

Дана Угода про правила користуванням Інтернет-сайтом www.thenewsolutions.org (надалі «Угода») укладається між Вами, користувачами Сайту, (надалі «Користувач») та Адміністрацією Сайту – і регулюють усі способи використання Сайту, який є власністю та управляється Громадською Організацією «Центр нових рішень» (далі – Організація), усі види послуг, що надає Організація за допомогою Сайту (далі — Послуги) та усієї інформації, яка доступна на Сайті.

У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, терміни матимуть такі значення:

Сайт – www.thenewsolutions.org – сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет. Сайт є некомерційним інтернет-ресурсом.

Адміністрація Сайту – в цій Угоді та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється Громадська Організація «Центр нових рішень» або інша особа, уповноважена Організацією для адміністрування сайту, яка на законних підставах володіє або використовує Сайт.

Користувач Сайту – будь-яка дієздатна особа, що не реєструється на Сайті. Така особа має деякі права та застереження, викладені в Умовах використання.

Контент (вміст) – будь-яке інформаційне наповнення Сайту: тексти, графіка, відео, мультимедіа, коментарі тощо, — інформація, яку Користувач Сайту може завантажити з дотриманням вимог законодавства.

Сервіси – комплекс послуг, які надаються Користувачу з використанням програмно-апаратних засобів, інтегрованих Адміністрацією з Сайтом.

Сторони – Адміністрація Сайту та Користувач.

Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами у відповідності до норм чинного законодавства і сформованими в мережі Інтернет правилами тлумачення відповідних термінів.

1. Загальні положення

1.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства.

1.2. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту.

1.3. Ця Угода є публічною офертою. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

1.4. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди без будь-якого спеціального повідомлення. Такі зміни вступають в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення.

1.5. Інформація, що міститься на Сайті у вигляді аналітичних документів, статей, новин, прес-релізів і інших інформаційних матеріалів Організації, є актуальною на дату їх складання. У зв’язку з наступними подіями й по закінченню часу деяка з цієї інформації може виявитися неповною або такою, що не відповідає дійсності, однак після її публікації Організація не гарантує оперативної зміни такої інформації у зв’язку із подіями, що відбулися.

2. Права, обов’язки та застереження Користувача

2.1. Будь-який Користувач Сайту може вільно та безоплатно знайомитися зі змістом Сайту.

2.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство України або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.

2.3. При використанні та/або цитуванні матеріалів сайту, посилання на Сайт є обов’язковою умовою. До таких матеріалів та документів не може вноситися жодних змін. Використання матеріалів сайту з порушенням цих умов використання, заборонено законодавством і переслідується за законом.

2.4. Дії Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства і загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Сайту, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

3. Права та обов’язки Адміністрації Сайту

3.1. Адміністрація Сайту має право:

• на власний розсуд вносити зміни до цієї Угоди;
• на власний розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної на Сайті;
• Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;
• призупинити доступ Користувачів до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті з метою усунення останніх.

4. Сайт і Контент третіх осіб

4.1. Сайт містить або може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми та інший Контент, що належить або виходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються у відповідності до законодавства України.

4.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам достовірності, повноти, сумлінності тощо та на законність їхнього використання. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або в їх вмісту.

4.3. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію характеру, що розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією з боку Адміністрації.

4.4. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на власний ризик і з цього моменту ці умови Угоди більше не поширюються на Користувача.

5. Інші умови

5.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

5.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин будь-якої спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

5.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.

5.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства.

5.5. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрати інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп’ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликані або пов’язані зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за надання доступу Користувача до мережі Інтернет та за перебої в такій роботі, у зв’язку з чим Користувачі не матимуть можливості користуватися Сайтом.